Dansk  Webmaster  Search   
 
 

SI-led – differentialdiagnoser
OCI/postpartum forandringer
Andre belastningsforandringer
Degenerative/DISH forandringer
Infektiøs sakroiliit
Frakturer
Inflammatoriske lidelser
Metaboliske lidelser
Tumorer
Ryggen – differentialdiagnoser
Degenerative rygforandringer
Infektiøs spondylit
Degenerative rygforandringer

Degenerative rygforandringer er hyppige årsager til rygsmerter. Forandringer ved MR-skanning kan variere betydeligt, og der kan være subkondrale ødemforandringer samt fedtaflejring jf. beskrivelsen af Modic et. al., doi:10.1148/radiology.166.1.3336678.

Som led i diskdegenerative forandringer kan der være tre forskellige typer af endepladeforandringer:

Modic type I: repræsenterer knoglemarvsødem med lavt signal på T1 og højt signal på T2 og STIR-billeder.

Modic type II: repræsenterer et stadie, hvor ødemforandringerne er konverteret til fedtaflejring i knoglemarven med højt signal på T1, iso-højt signal på T2 og lavt signal på STIR/T2FS-billeder.

Modic type III: repræsenterer subkondral ossøs sklerose med lavt signal på T1, T2 samt STIR.

Der kan være en blanding af de tre typer, men et fælles træk for alle typer er en hyppig lokalisation parallelt med endepladerne, ofte involverer hele det subkondrale område i modsætning til axSpA-forandringer, der typisk involverer hvirvelhjørner. Degenerative ændringer kan dog være dominerende ved hvirvelhjørner og kan da være vanskelige at skelne fra axSpA-forandringer. Desuden kan patienter med axSpA have samtidige degenerative ændringer.

Eksempler på Modic forandringer er vist nedenfor.


MR-skanning af hele ryggen, sagittalt T1 og STIR-billede, på en ung patient med inflammatoriske rygsmerter, der indikerede mulig axSpA. Der er reduceret højde og vandindhold svarende til en lumbal discus med ledsagende udtalt subkondralt ødem, der omfatter hele dækpladeområdet, forenelig med Modic type 1 forandringer (pile). Der er desuden diskusprolaps, som bedst ses på det aksiale T2-vægtet billede (åbne pile), der er vist til højre ledsaget af et forstørret sagittalt STIR billede, der viser det aksiale billedes placering.

 

MR af lænderegionen, sagittalt T1, T2 og T2FS billede, på en midaldrende person med lændesmerter. Der er generelt reduceret vandindhold svarende til disci, som ved det nederste intervertebralrum er ledsaget af en blanding af Modic type 1 og type 2forandringer. En klar adskillelse mellem de to typer opnås bedst ved en kombination af T1-billedet, der viser fedtaflejringen anteriort (pile), og STIR-billedet, der viser det subkondrale ødem posteriort (åbne pile).

 
Modic forandringer med hjørnedominans. Der er en blanding af Modic type 1 og type 2 forandringer. Ødemet dominerer anteriort, men med synlig forlængelse bagud til den bageste del af hvirvlen. Dette er mindre oplagt for fedtaflejringen (pilen), selvom der kan være et tyndt område af fedtaflejring, som strækker sig bagud.
 
Visitors since May 1st., 2008:  1776839