Dansk  Webmaster  Search   
 
 

SI-led – differentialdiagnoser
OCI/postpartum forandringer
Andre belastningsforandringer
Degenerative/DISH forandringer
Infektiøs sakroiliit
Frakturer
Inflammatoriske lidelser
Metaboliske lidelser
Tumorer
Ryggen – differentialdiagnoser
Degenerative rygforandringer
Infektiøs spondylit
Maligne og benigne tumorer

Bækkenknoglerne er hyppig lokalisation for metastase og myelomatose, men disse forandringer vil sjældent være placeret direkte ved sacroiliacaleddene og simulere sacroiliit. Primære bindevævs-tumorer såsom osteochondromer, kæmpecelletumorer og sarkomer vil normalt indebære en ekspansiv knogleproces eller bløddelsproces, men tilstedeværelsen af et osteoidt osteom kan give anledning til primært ossøst ødem og simulere sacroiliit, hvis tumor nidus ikke ses. Klinisk kan symptomerne også simulere sacroiliit med smerter, især under hvile om natten. Supplerende CT vil ofte være nødvendig for at påvise denne differentialdiagnose, som vist nedenfor.

 
Osteoidt osteom

MR-skanning af en ung patient med lændesmerter, især om natten. Semi-koronalt STIR og T1-vægtet billede med supplerende CT rekonstrueret i det semi-koronale plan svarende til MR-planet og i aksialplanet. Der er relativt diffust ødem i sacrum, specielt på højre side, hvor der ses en afgrænset rund ossøs proces lokaliseret til den bageste del af sacrum (pile). Den supplerende CT viser tydeligt et afgrænset osteoid osteom (pile).

 
Visitors since May 1st., 2008:  1806720