Dansk  Webmaster  Search   
 
 

SI-led – differentialdiagnoser
OCI/postpartum forandringer
Andre belastningsforandringer
Degenerative/DISH forandringer
Infektiøs sakroiliit
Frakturer
Inflammatoriske lidelser
Metaboliske lidelser
Tumorer
Ryggen – differentialdiagnoser
Degenerative rygforandringer
Infektiøs spondylit
Inflammatoriske lidelser
Andre inflammatoriske lidelser kan involvere sacroiliacaleddene såsom urinsyregigt og chondrocalcinose / pyrofosfatgigt (calcium-pyrophosphate-dihydrate (CPPD) deposition), selvom det sjældent diagnosticeres.
 
Urinsyregigt

Urinsyregigt er en relativ hyppigt metabolisk sygdom, der overvejende ses hos midaldrende individer og primært involverer perifere led. Der kan somme tider ses forandringer i det aksiale skelet, inkluderende sacroiliacaleddene, med symptomer, der kan ligne axSpA symptomer, doi:10.3899/JRHEUM.080374.

Ved MR-skanning har sacroiliacaledsforandringerne ikke specifikt udseende, men der ses sædvanligvis erosioner fyldt med materiale, der har mellem signalintensitet på såvel T1-vægtet som STIR/T2FS sekvenser, ofte ledsaget af knoglemarvsødem og væske i ledspalten.

CT, især dual energy CT (doi:10.5152/EURJRHEUM.2019.18097) kan bidrage til diagnosen ved at vise veldefinerede erosioner og undertiden intraartikulære mineraliseringer.


MR- og CT-skanning af en patient med lændesmerter og mikroskopisk bekræftet krystalaflejring i sacroilacaleddene. Lige koronalt og aksialt T1, lige koronalt STIR og aksialt proton fedtundertrykt billede samt CT-rekonstruktioner i de samme planer. Der er relativt veldefinerede erosioner fyldt med et materiale med mellem-til-lav signalintensitet på T1 med spredt omgivende sklerose og små fedtaflejringer. STIR-billederne viser inhomogent ødem i ledspalten med intraartikulære små signalfattige områder (pile), og der er omgivende udtalt knoglemarvsødem, der involverer både sacrum og ileum. De veldefinerede erosioner ses tydeligere på CT-billederne.

 
Pyrofosfatgigt / CPPD deposition
Pyrofosfatgigt med aflejring af CPPD i sacroilacaleddene kan vise sig i form af forandringer, der ligner dem som kan ses ved urinsyregigt, men lejlighedsvis kan der være mere akutte forandringer med udtalte smerter ledsaget af forhøjet CRP og udtalte inflammatoriske forandringer ved MR-skanning, omfattende ødem i de tilstødende bløddele, således at forandringerne kan ligne infektiøs sacroiliit, doi:10.3390/jcm12031039.
 
Visitors since May 1st., 2008:  1788053