Dansk  Webmaster  Search   
 
 

SI-led – differentialdiagnoser
OCI/postpartum forandringer
Andre belastningsforandringer
Degenerative/DISH forandringer
Infektiøs sakroiliit
Frakturer
Inflammatoriske lidelser
Metaboliske lidelser
Tumorer
Ryggen – differentialdiagnoser
Degenerative rygforandringer
Infektiøs spondylit
Hyperparatyroidisme

Forstyrrelser i knoglemetabolismen kan involvere sacroiliacaledsregionen. Som led i hyperparathyroidisme kan der ses resorption (bortdestruktion) af det subkondrale knoglevæv, som sædvanligvis viser sig som bilateral symmetrisk uregelmæssig iliakal ledflade med erosionslignende læsioner og pseudoudvidelse af leddet på grund af knogleresorptionen, forandringer, der kan ligne strukturelle forandringer som led i axSpA sacroiliit, som vist på røntgenbilledet nedenunder.

Ved MR-skanning kan der ud over de strukturelle skader evt. være subkondralt ødem, som i kombination med pseudoudvidelse af leddene bidrager til at simulere axSpA forandringer (doi:10.3390/DIAGNOSTICS11112001). Afsmalnet ledspalte og ledankylose samt erosioner på sakralsiden er derimod ikke karakteristisk for forandringer ved hyperparathyroidisme, hvilket kan bruges differentialdiagnostisk, doi:10.1038/s41598-021-83989-1.

 

Forfra røntgenbillede af bækkenet på en patient med smerter lavt i lænden og i højre hofte samt sekundær hyperparathyroidisme på grund af nyreinsufficiens. Begge sacroiliacaled er uregelmæssige med subkondral iliakal sklerose. Der er desuden en tumorproces svarende til højre lårben, der repræsenterer en biopsiverificeret Brown tumor, som led i hyperparathyroidismen.

 
MR-skanning af sacroiliacaleddene, semi-koronalt T1 og T1FS samt semi-aksialt STIR billede, viser uregelmæssige iliakale ledflader med subkondral sklerose blandet med små fedtaflejringer (pil). Der er velafgrænsede sakrale ledflader, men et område med BME i højre side af sacrum (åben pil).
 
Hypoparathyroidisme
Hypoparathyroidisme er kendetegnet ved reduceret knogleremodulering, hvilket resulterer i øget mineralisering af knoglerne (doi:10.1148/RG.2016160004) og somme tider også ligamentær ossifikation, som kan simulere paravertebral ossifikation ved DISH og axSpA, især psoriasis SpA. Sacroiliacaleddene er sjældent involveret, men der kan forekomme ligamentforandringer, som kan simulerende de forandringer, der kan ses ved DISH.
 
Visitors since May 1st., 2008:  1806706