Dansk  Webmaster  Search   
 
 

SI-led – differentialdiagnoser
OCI/postpartum forandringer
Andre belastningsforandringer
Degenerative/DISH forandringer
Infektiøs sakroiliit
Frakturer
Inflammatoriske lidelser
Metaboliske lidelser
Tumorer
Ryggen – differentialdiagnoser
Degenerative rygforandringer
Infektiøs spondylit
Frakturer

Frakturer ved sacroiliacaleddene kan ses både i normalt og patologisk knoglevæv, sædvanligvis lokaliseret til sacrum.

Sakral stressfraktur kan forekomme i forbindelse med akutte mindre traumatiske skader og/eller overbelastningsskader hos raske unge voksne med normale knogler doi:10.1016/J.CSM.2005.08.001. Sådanne frakturer er ofte vanskelige at påvise ved røntgenundersøgelse, men MR-skanning vil typisk vise knoglemarvsødem i sacrum på en eller begge sider, som kan forveksles med axSpA-relateret ødem, hvis det når ud til ledfladen. Der vil dog normalt være en synlig frakturlinje, der bedst ses på T1-vægtede billeder.

MR-skanning, lige koronalt STIR og aksiale T1 billeder, på en ung mand efter et mindre traume. Der er udtalt ødem i sacrum på venstre side med synlig brudlinje på T1-billederne (pile).

Sakral insufficiensfraktur er mere almindelig end stressfraktur. Det ses hyppigst hos midaldrende og ældre patienter med svækket knogle på grund af f.eks. knogleskørhed eller strålebehandling. Forandringerne ved MR-skanning består sædvanlig af udtalt ossøst ødem, ofte bilateralt med lodrette brudlinjer, der bedst ses på T1-vægtede billeder. Der kan være ledsagende tværgående sakral fraktur, der bedst ses på sagittale billeder, som vist nedenfor; doi:10.1186/S12905-022-01758-2. I tvivlstilfælde kan CT bekræfte tilstedeværelsen af brudlinjer.  

MR-skanning på en kvinde, der tidligere har fået strålebehandling på grund af malign lidelse, semi-koronalt STIR og T1 billede med supplerende CT-rekonstruktioner. Der er udtalt ødem i sacrum på STIR-billedet med mørke intraossøse striber på det T1-vægtede billede, forenelig med insufficiensfrakturer (pile). Supplerende CT (billeder til højre og nederst) bekræftede de sakrale frakturer (pile).

 
Visitors since May 1st., 2008:  1806634