English  Webmaster  Søg   
 
 

Velkommen til spa-imaging.org
Formålet med denne hjemmeside er at understøtte optimering af diagnostikken af gigtlidelser, der overvejende angriber korsbensleddene (sacroiliacaleddene) og ryggen, samlet betegnet rygsøjlegigt, spondyloartrit (SpA).
 
Baggrund

MR-skanning anvendes i stigende grad til at diagnosticere SpA, da det er en følsom metode til påvisning af aktive betændelsesforandringer såvel som permanente ledskader og er også velegnet til overvågning af sygdommen. Ved anvendelse af MR-skanning til påvisning og opfølgning af SpA forandringer er det vigtigt at billedtolkningen er korrekt og ensartet mellem de afdelinger, der udfører MR-skanninger. For at sikre dette er der behov for let tilgængelige billeder, der viser typiske sygdomsforandringer og normale fund ved MR-skanning samt MR-forandringer ved sygdomme, der kan give anledning til SpA-lignende forandringer.
 
Formål

Det overordnede formål med hjemmesiden er at illustrere og beskrive typiske billeddiagnostiske fund, , der ses ved SpA svarende til forskellige grader af sygdommens sværhedsgrad med fokus på MR-fund. Desuden at vise MR forandringer der kan fejltolkes som rygsøjlegigt samt normale fund for at sikre at læger, der anvender MR-skanning til påvisning (diagnostisk) og overvågning (monitorering) af SpA let kan erhverve viden, der befordrer optimal anvendelse af MR-skanning.

Desuden skal patienterne have mulighed for at erhverve viden om de diagnostiske muligheder ved MR-skanning og andre billeddiagnostiske metoder, som bidrager til diagnosen.

Af hensyn til patienterne er hjemmesiden delvist udfærdiget i lægmandssprog og der er en forklaring af eventuelle lægebetegnelser i en ordforklaringsliste.

 
Indhold

Da gigtbetændelse (reumatisk inflammation) svarende til leddene mellem korsbenet og hoftebenene (sacroiliacaleddene) næsten altid forekommer ved SpA er hovedvægten lagt på illustrering af MR-forandringer svarende til disse led i form af forskellige grader af gigt (sacroiliit) udover normale fund, herunder normale ledvariationer og sygdomme der kan give anledning til sacroiliit-lignende forandringer.

Da ryg-forandringer er en meget vigtig del af rygsøjlegigt, specielt i senere stadier, omfatter hjemmesiden også forskellige grader samt typer af reumatisk inflammation svarende til ryggen.

Forandringer i kroppens øvrige led vises kun kortfattet.

Andre billedddiagnostiske metoder end MR-skanning omtales og forklares i sammenligning med MR-skanning samt hvor de kan være fordelagtige at anvende.

 
Hjemmesideansvarlig / webmaster

Anne Grethe Jurik, professor, dr.med.
Røntgen og Skanning,
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensen Boulevard 35
8200 Århus N

E-mail: jurik@dadlnet.dk

 
Bidragsydere

Hjemmesiden er støttet økonomisk af Gigtforeningen for Morbus Bechterew via tildeling af Bechterewprisen 2007 til Anne Grethe Jurik og Berit Schiøtzz-Christensen.

 
Nyheder

Hjemmesiden, der har været online siden 17. maj 2008, er aktuelt under revidering / opdatering, som først vil omfatte revision af den engelske hjemmeside fulgt af revidering / opdatering af denne side.

 
Besøgende siden 1. maj 2008:  1513594