English  Webmaster  Søg   
 
 

Velkommen til spa-imaging.org
Formålet med denne hjemmeside er at understøtte optimal diagnostik af gigtlidelser, der overvejende angriber korsbensleddene (sacroiliacaleddene) og ryggen, samlet betegnet rygsøjlegigt, spondyloartrit (SpA).
 
Baggrund

MR-skanning anvendes i stigende grad til at diagnosticere SpA, da det er en følsom metode til påvisning af aktive betændelsesforandringer såvel som permanente ledskader og er også velegnet til overvågning af sygdommen.
Påvisning/diagnosticering af SpA er stadig betydelig forsinket med en anslået gennemsnitlig diagnostisk forsinkelse på 6,7 år, doi:10.1093/RHEUMATOLOGY/KEAA807. Det er et håb, at øget og korrekt brug af MR-skanning under udredningen mhp. SpA vil reducere forsinkelsen og dermed potentielt bidrage til mindre sygdomsbesvær.
Ved
anvendelse af MR-skanning til påvisning og opfølgning af SpA forandringer er det vigtigt at billedtolkningen er korrekt og ensartet mellem de afdelinger, der udfører MR-skanninger. For at sikre dette er der behov for let tilgængelige billeder, der viser typiske sygdomsforandringer og normale fund ved MR-skanning samt MR-forandringer ved sygdomme, der kan give anledning til SpA-lignende forandringer.

 
Formål

Det overordnede formål med hjemmesiden er at illustrere og beskrive typiske billeddiagnostiske fund, der ses ved SpA svarende til forskellige sværhedsgrader af sygdommen med fokus på MR-fund. Desuden at vise MR- forandringer, der kan fejltolkes som SpA samt normale fund for at sikre at læger, der anvender MR-skanning til påvisning (diagnostisk) og overvågning (monitorering) af SpA let kan erhverve viden, der befordrer optimal anvendelse af MR-skanning.

Desuden skal patienterne have mulighed for at erhverve viden om de diagnostiske muligheder ved MR-skanning og andre billeddiagnostiske metoder, som bidrager til diagnosen.

Af hensyn til patienterne er hjemmesiden delvist udfærdiget i lægmandssprog og der er en forklaring af eventuelle lægebetegnelser i nedenstående ordforklaringsliste.

 
Indhold

Da gigtbetændelse (reumatisk inflammation) svarende til sacroiliacaleddene næsten altid forekommer ved SpA er hovedvægten lagt på illustrering af MR-forandringer svarende til disse led i form af forskellige grader af gigt (sacroiliit) udover normale fund, herunder normale ledvariationer og sygdomme, der kan give anledning til sacroiliit-lignende forandringer.

Da ryg-forandringer er en meget vigtig del af SpA, specielt i senere stadier, omfatter hjemmesiden også forskellige grader samt typer af reumatisk inflammation svarende til ryggen.

Forandringer i kroppens øvrige led vises kun kortfattet.

Andre billedddiagnostiske metoder end MR-skanning omtales og forklares i sammenligning med MR-skanning samt hvor de kan være fordelagtige at anvende.

 
Hjemmesideansvarlig / webmaster

Anne Grethe Jurik, professor, dr.med.
Røntgen og Skanning,
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensen Boulevard 35
8200 Århus N

E-mail: jurik@dadlnet.dk

 
Bidragsydere

Hjemmesiden er støttet økonomisk af Gigtforeningen for Morbus Bechterew via tildeling af Bechterewprisen 2007 til Anne Grethe Jurik og Berit Schiøtzz-Christensen.

 
Ordforklaring

Absces = byld

Anteriort = fortil

AxSpA = aksial spondyloartrit

Biopsi = vævsprøver

Blokadebehandling = indsprøjtning af behandlingsmiddel

Cervikalregionen = nakken

Col. cervicalis = nakken

Col. lumbalis = lænden

Col. Torakalis = brystrygsøjlen

Columna = rygsøjlen

Costovertebralleddene = leddene mellem hvirvellegemerne og ribben

CRP = c-reaktivt protein, laboratorietest mhp. inflammation

CT-skanning = computer tomografi

Diagnostik = påvisning

Differentialdiagnoser = sygdomme der kan simulere sacroiliit eller rygforandringer

Discus = båndskive mellem hvirvellegemer

Dislokation/Dislocering = forskydning 

Dual-energy CT = CT-skanning udført med to energiniveauer

Ekstremiteter = lemmer

Enteropatisk artropati = gigt forbundet med inflammatoriske tarmsygdomme

Enteser = kapsel/senetilhæftninger

Erosion = afgrænset knogledefekt opstået pga. destruktion som led i sygdomsprocessen

Facetled = små ægte led bagtil i rygsøjlen mellem hvirvlerne

Fraktur = brud

Gadolineum (Gd) = MR-kontraststof

Hvirvelcorpora = hvirvellegemer

Klaviklen = kravebenet 

Konjunktivit = betændelse i øjnenes bindehinde

Kontrastopladning = øget blodgennemstrømning påvist med kontraststof

Gigtlæger = reumatologer

Hyperostose = forstørrelse af knogle-/ledregion

Ileum = trambenet, der er den øverste del af hoftebenet, som danner led med korsbenet

Inflammation = gigtbetændelse

Juvenil spondyloartrit = børne rygsøjlegigt

Kaudalt = nedadtil

Knogletrabekler = knoglespanger inde i en knogle

Lateraloptagelse = sideoptagelse

Ligament = ledbånd 

Lumbalregionen = lænden

Manubrium sterni = øverste del af brystbenet

Manubriosternalled = leddet mellem brystbenets øvre og nedre del (corpus sterni)

Medulla spinalis = rygmarven

Metabolismen = stofskiftet

Monitorering = overvågning

MR-skanning = magnetisk resonans skanning

OMERACT = Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials

Osteoporose = knogleudtynding

Periosteal = på knoglens overflade

Posteriort = bagtil

PsA = psoriasis artrit

Psoriatisk artropati / artrit = gigt forbundet med hudsygdomme psoriasis

Pustulotisk artro-osteit = gigt form forbundet med hudsygdom i håndflader og/eller fodsåler (pustulosis palmoplantaris)

Reaktiv artrit = gigt udløst af en betændelse andet sted i kroppen

Rygdeformitet = ændring af ryggens krumninger

Rygsøjle = columna

Sacroiliacaleddene = leddene mellem korsbenet og hoftebenene i bækkenet

Sacroiliit = inflammatoriske forandringer svarende til sacroiliacaleddene

Sacrum = korsbenet

Sekvenser = MR optagemåder

Seronegativ spondyloartrit = rygsøjlegigt

SIJ = sacroiliacaled

Sklerose = øget knogletæthed

SpA = seronegativ spondyloartrit

Sternum = brystbenet

Sterno-klavikulærled = led mellem brystbenet og kravebenene

Sternocostalled = led mellem brystbenet og ribbensbrusken

STIR (Short Tau Inversion Recovery) sekvens = MR optagemåde

Strukturelle forandringer = blivende skader

Subkondralt = under brusken

Symfysen = skambensleddet

Tl-vægtet sekvens = MR optagemåde

T1-vægtet fedtundertrykt (T1FS) sekvens = MR optagemåde

T2-vægtet fedtundertrykt sekvens = MR optagemåde

Torakal kyfose = bagud krumning af brystrygsøjlen

Transversel =  tværgående

Uretrit = betændelse i urinrøret

Vaskulariseret = karholdig

Reumatisk inflammation = gigtbetændelse

 
Nyheder

Hjemmesiden, der har været online siden 17. maj 2008, er aktuelt under revidering / opdatering, som først vil omfatte revision af den engelske hjemmeside fulgt af revidering / opdatering af denne side.

 
Besøgende siden 1. maj 2008:  1788039