Dansk  Webmaster  Search   
 
 

SI-led – differentialdiagnoser
OCI/postpartum forandringer
Andre belastningsforandringer
Degenerative/DISH forandringer
Infektiøs sakroiliit
Frakturer
Inflammatoriske lidelser
Metaboliske lidelser
Tumorer
Ryggen – differentialdiagnoser
Degenerative rygforandringer
Infektiøs spondylit
Andre belastningsforandringer

Andre belastningsrelateret sacroiliacaleds-forandringer vil normalt forekomme i de vægtbelastede områder af leddet svarende til den øvre og midterste forreste del af leddet, specielt i sacrum, hvor der kan ses subkondralt ødem, sklerose og/eller fedtimbibering foruden erosionslignende uregelmæssigheder i ledfladerne (doi:10.1186/s13075-022-02760-7).

Knoglemarvsødem er rapporteret relativt hyppigt forekommende hos patienter med mekaniske rygsmerter og også hos raske, især sportsaktive personer, men det observeret ødem er normalt minimalt sammenlignet med ødem ved axSpA og dybe ødemlæsioner ses sjældent (doi:10.1002/art.40475), men kan forekomme, som illustreret nedenunder. Brugen af STIR-sekvenser i to planer faciliterer vurderingen af ødemets nøjagtige placering og minimerer fejlfortolkning af forandringer på grund af delvis partiel volumeneffekt (doi:10.1093/RHEUMATOLOGY/KEZ458).

MR-skanning af sacroiliacaleddene og lænden på en patient med diskdegeneration L5/S1 (åben pil) og belastningsrelateret forandringer ved højre SIJ i form af knoglemarvsødem lokaliseret til den forreste midterste del af sacrum (pile). Dybden af BME er >1 cm, men intensiteten er mindre end typisk for axSpA-læsioner, som også ses på den T1-vægtede sekvens, hvor der er persistens af fedtsignal i læsionsområdet. Der er ingen erosive forandringer..

 
Visitors since May 1st., 2008:  1806719