Dansk  Webmaster  Search   
 
 

MR-teknik
MR-SIJ sekvenser/planer
MR-fund ved sacroiliit
Gradering af sacroiliit
MR-ryggen sekvenser/planer
MR fund ved rygforandringer
Gradering af rygforandringer
MR diagnostik af rygforandringer

MR-skanning er en følsom metode til påvisning af aktive inflammatoriske forandringer i ryggen, der viser sig som ødem i knoglemarv og/eller led. I tidlige stadier er der ofte ødemforandringer svarende hvirvelhjørnerne og der kan være ledsagende inflammatoriske forandringer i leddene mellem hvirvellegemer og ribben (costovertebrale led). Der kan også være aktive inflammatoriske forandringer ved de costotransversale led og de små facetled bagtil samt ved de paravertebrale ligamentstrukturer.


Betændelsesreaktionen ved hvirvelhjørner resulterer ofte i bortdestruktion af hjørnerne førende til kasseformet hvirvellegemer samt fedtaflejringer og/eller sammenvoksninger (ankylose) hen over diski. Knoglenydannelse mellem hvirvlerne (syndesmofytter eller parasyndesmofytter) er dog ofte vanskelige at påvise ved MR-skanning, medmindre de indeholder væske (ødem) eller fedtaflejring.

Sygdomsaktivitet

“Corner læsioner” forandringer ved hvirvelhjørnerne, sagittalt T1 and STIR billede af hele rygsøjlen, der viser tegn på sygdomsaktivitet i form af ødem ved hvirvelhjørner (pile) foruden små fedtaflejringer (åbne pile) svarende til områder hvor der tidligere har været aktiv inflammation.

 

Costovertebral artrit, sagittalt STIR billede af brystrygsøjlen (til venstre) viser ødem bagtil i flere hvirvellegemer. Supplerende aksiale STIR-billeder (til højre) illustrerer den anatomiske placering af ødemet svt. leddene mellem costae og hvirvellegemerne (costovertebrale led) (pile). Dette er en typisk lokalisation for knoglemarvsødem ved ankyloserende spondylit.

 

Andre tegn på aktivitet. Det øverste billede viser ødemforandringer svarende til de små led bagtil (facetled) (asterisk), en syndesmofyt (åben pil) og ligament mellem torntappe (processi spinosi) posteriort (pil).

Det nederste billede viser tegn på aktiv costotransversal artrit. Fire på hinanden følgende sagittale billeder med den mest laterale til højre, viser ødem i ribbenene (pil) med samtidig udtalt bløddelsødem (åbne pile).

 
Blanding af aktive og kroniske forandringer

Sagittalt T1-vægtet og STIR billede af hele rygsøjlen til venstre, som viser spredt ødem svarende til hvirvelhjørnerne samt aktiv inflammation svt. costovertebralled og facetled synligt på et lateralt STIR-billede (til højre). Der er desuden kasseformet hvirvler, især på overgangen mellem bryst- og lænderygsøjlen (asterisks) samt fedtaflejring i hvirvelhjørner (pil), som udtryk for strukturelle forandringer.

 
Manifeste kroniske forandringer

Sagittalt T1-vægtet og STIR billede af hele rygsøjlen til venstre med forstørrelser af T1-billedet til højre, der viser flere hjørner med fedtaflejring foruden kasseformet hvirvler, især på overgangen mellem bryst- og lænderygsøjlen, som skyldes bortdestruktion af hvirvelhjørner, mest markant ved 11. og 12. brysthvirvellegeme (pile).

 
Visitors since May 1st., 2008:  1763071