Dansk  Webmaster  Search   
 
 

MR-teknik
MR-SIJ sekvenser/planer
MR-fund ved sacroiliit
Gradering af sacroiliit
MR-ryggen sekvenser/planer
MR fund ved rygforandringer
Gradering af rygforandringer
MR-fund ved sacroiliit

Tidlige sacroiliit forandringer præsenterer sig primært som subkondralt ødem, der er et tegn på aktive betændelsesforandringer. Forandringerne kan være tilstede på en eller på begge sider, som vist nedenfor.


Ved progression af forandringerne bliver billedet ofte præget af en blanding af tegn på sygdomsaktivitet i form af knoglemarvsødem og destruktive (strukturelle) ledforandringer i form af erosioner foruden fedtaflejringer svt. områder, der tidligere har været sæde for aktive betændelsesforandringer.

Ved mere avanceret sygdom vil de strukturelle forandringer ofte dominere, men der kan tilkomme aktive forandringer indtil ledden er vokset helt sammen (ankylotiske). Nedenfor vises eksempler på forandringer, der generelt kan være meget varierende afhængig af aktivitet og udviklingen af strukturelle forandringer.

 
Tidlige sacroiliit forandringer

Helt tidlige sacroiliit forandringer, koronalt og aksialt STIR billede, på en patient med lave lændesmerter tydende på sacroiliit gennem 8 mdr. Der ses karakteristisk subkondralt ødem (åbne pile), som er mest udtalt på højre side, hvor der er forandringer på begge sider af leddet.

 
Mellemstadie
Sacroiliit forandringer fra en patient med symptomer forenelige med sacroiliit gennem 3 år og en blanding af aktive og strukturelle ledforandringer. Røntgenundersøgelsen viser grad 3 forandringer bilateralt. Ved den ledsagende MR-skanning ses på STIR billedet tegn på sygdomsaktivitet i form af ødem i knoglevævet omkring den nedre del af begge led, mest udtalt på venstre side (åbne pile). På den T1-vægtet samt T1FS billedet ses erosioner på begge sider (pile) og på den T1-vægtet sekvens ses desuden fedtophobning i knoglemarven, mest udtalt i sacrum (asterisks), hvilket er forenelig med ankyloserende spondylit forandringer.
 
Manifeste sacroiliit forandringer
Manifeste sacroiliit forandringer med overvejende strukturelle forandringer fra en patient med erkendt ankyloserende spondylit gennem 5 år og opblussen af symptomer med lave lændesmerter, specielt på venstre side. Røntgenundersøgelsen (nederst) viser grad 3 forandringer bilateralt. Ved den ledsagende MR-skanning ses på STIR billedet tegn på sygdomsaktivitet i form af et område med ødem i knoglevævet omfattende ødem i et erosionsområde (åben pil), men ellers er billedet præget af strukturelle forandringer i form af erosioner og fedtaflejring i knoglemarven (pile) karakteristisk for ankyloserende spondylit forandringer.
 
Sent stadie med ankylose
Koronalt T1-vægtet, T1FS og STIR samt aksialt STIR billede viser udslettet ledspalte med fedtsignal hen over ledspalten, hvis kontur kan anes på den T1-vægte sekvens (ghost joints). Der er ikke tegn på aktivitet på STIR billederne. Man kan ane den ledsagende hofteartrit på det aksiale STIR billede, som dog fremstilles bedre på røntgenbilledet for neden.
 
Visitors since May 1st., 2008:  1763114