Dansk  Webmaster  Search   
 
 

MR-teknik
MR-sekvenser
MR-skanplaner
MR-fund ved sacroiliit
Anbefalinger vedr. MR
MR ved rygforandringer
Normal anatomi
Normale MR-fund
Differentialdiagnoser
MR-skanplaner - sacroilicaled

Til undersøgelse af sacroiliacaleddene er det som i andre ledområder nødvendigt at lave skanning i to forskellige snitplaner for at kunne vurdere forandringerne korrekt. På grund af leddenes form anvendes en semi-koronal and en semi-aksial snitretning.

Korrekt adskillelse mellem den bruskbeklædte leddel fortil og den bagerste leddel med stærke ledbånd (ligamentær del) kan kun opnås med semi-aksial snitretning, jævnfør illustreringen af de normal anatomiske forhold.

Billedet viser indlagte snitplan på en indledende sideoptagelse af ledområdet, der anvendes til at planlægge snitretningerne.

 
MR-skanplaner - rygsøjlen

Til undersøgelse af rygsøjlen (columna) anvendes sædvanligvis kun sagittal snitretning, men nærmere vurdering af leddene mellem hvirvellegemerne og ribben (costovertebralleddene) kan kræve supplerende aksial sekvens.

Sagittal T1 og STIR sekvens af hele ryggen. Der er tegn på SpA sygdomsaktivitet i form af ødem i hvirvelhjørnerne på STIR sekvensen (pile,) men også små fedtaflejringer (åbne pile) svarende til områder hvor der tidligere har være knoglemarvsødem.

Sagittal STIR sekvens af brystrygsøjlen (til venstre) viser ødem i flere hvirvelcorpora bagtil. Ved supplerende aksiale STIR snit (til højre) ses dette ødem at være beliggende svt. leddene mellem costa og hvirvellegemerne. (costovertebralleddene) (pile). Dette er en typisk lokalisation for knoglemarvsbetændelse ved ankyloserende spondylit.

 
Visitors since May 1st., 2008:  1513571