Dansk  Webmaster  Search   
 
 

MR-teknik
MR-sekvenser
MR-skanplaner
MR-fund ved sacroiliit
Anbefalinger vedr. MR
MR ved rygforandringer
Normal anatomi
Normale MR-fund
Differentialdiagnoser
Sædvanlige MR-sekvenser

En MR-undersøgelse kræver ofte flere teknisk forskellige optagemåder (sekvenser), hvorved de forskellige vævstyper får forskellig signalintensitet i en gråtoneskala fra sort (intet signal) til hvid (højt signal). Følgende sekvenser anvendes ved spondylatropati:

Tl-vægtet sekvens er velegnet mhp. anatomi, idet fedtvæv, der bla. findes i knoglemarven og mellem muskelbuge, fremtræder lyst medens væske er mørkt. Viser desuden evt. abnorm fedtophobning, som det kan ses i efterforløbet af knoglemarvsinflammation. T1-vægtet billeder er på hjemmesiden generelt markeret med sort kant.

STIR (Short Tau Inversion Recovery) sekvens eller T2-vægtet fedtundertrykt sekvens er velegnet til påvisning af aktiv inflammation, idet væv med stort vandindhold lyser op mod en let varierende mørk baggrund, da signaler fra fedtvæv undertrykkes. STIR billeder er på hjemmesiden generelt markeret med rød kant.

T1-vægtet fedtundertrykt (T1 FS) sekvens er velegnet til at fremstille ledbrusk og ledspalte, som fremtræder lyst i forhold til knoglevævet. Denne sekvens anvendes også til fremstilling af karholdig (vaskulariseret) inflammation efter indgift af Gadolinium(Gd.)-holdigt MR-kontraststof. Postkontrast billeder er på hjemmesiden generelt markeret med blå kant og T1 FS billeder uden kontrast med grøn kant.

 

Billedet viser fedtophobning i knoglemarven på T1-vægtet billede, erosioner på T1 FS og tegn på aktivitet i form af ødem på STIR sekvensen og opladning på T1 FS efter indgift af Gadolineum. Forandringerne er markeret med pile.

 
Visitors since May 1st., 2008:  1267344