Dansk  Webmaster  Search   
 
 

MR-teknik
MR-sekvenser
MR-skanplaner
MR-fund ved sacroiliit
Anbefalinger vedr. MR
MR ved rygforandringer
Normal anatomi
Normale MR-fund
Differentialdiagnoser
MR-teknik

MR-skanning er baseret på et kraftigt magnetfelt, MR-spoler, kroppens protoner og en energi-impuls (RF-signal), der ændre vævsligevægten. Billeder dannes vha. impulsopsamling i MR-spolen når vævenes bringes tilbage til ligevægt.

MR er uden kendt risiko bortset fra ved evt. kontrastindgift til svært nyresyge patienter.

Ulemper ved MR-skanning er at undersøgelsen tager relativt lang tid og er ikke mulig hos patienter med pacemaker, aneurismeclips, klaustrofobi mm.

 

De MR-spoler, som anvendes til billeddannelsen afhænger af hvilket område, der skal undersøges. Spolen til rygundersøgelse er sædvanligvis i lejet, medens undersøgelse af mindre ledområder såsom knæ- og skulderled kræver en lille spole i tæt kontakt med det område som undersøges. Eksempler vises nedenfor.

Hvis ryggen er meget krum kan det være vanskeligt at få god kontakt mellem lejet med spolen og nakkehvirvlerne. Billedkvaliteten vil da blive dårlig svarende til nakken hvis der ikke suppleres med en spole fortil som vist på billedet nedenfor.
 
Visitors since May 1st., 2008:  1513573