Dansk  Webmaster  Search   
 
 

Rtg-teknik
Rtg. mhp. sacroiliit
Rtg. mhp, rygforandringer
Sacroiliitforandringer ved røntgenundersøgelse

Almindelig røntgenundersøgelse er en etableret metode til at påvise blivende skader (strukturelle forandringer) i sacroiliacaleddene. Forandringernes sværhedsgrad vurderes sædvanligvis ved alle spondyloartrit-former i overensstemmelse med New York kriterierne for ankyloserende spondylit, der omfatter følgende 5 grader; doi:10.1002/art.1780270401.


  • Grad 0: Normale forhold
  • Grad 1: Suspekte forandringer
  • Grad 2: Minimale forandringer i form af små erosioner og/eller øget knogletæthed omkring leddene uden ændring af ledspaltens bredde
  • Grad 3: Sikre moderate eller avancerede forandringer bestående af erosioner, sklerose, breddeøgning, forsnævring og/eller delvist sammenvoksning (ankylose) af leddene
  • Grad 4: Svære forandringer i form af totalt sammenvokset led.
Grad 0
Normale forhold
Grad 1

Suspekte forandringer svarende til venstre sacroiliacaled i form af lidt uregelmæssige ledflader.

Grad 2

Minimale forandringer i form af små erosioner (sort pil) og let fortættet knogle (sklerose)(hvid pil).

Grad 3

Sikre moderate forandringer bestående af erosioner, sklerose og breddeøgning af den midterste del af begge sacroiliacaled, specielt på venstre side.

Grad 4

Total sammenvoksning (ankylose) of leddene.

Visitors since May 1st., 2008:  1748895