Dansk  Webmaster  Search   
 
 

Rtg-teknik
Rtg. mhp. sacroiliit
Rtg. mhp, rygforandringer
Teknikken ved alm. røntgenoptagelser

Ved røntgenundersøgelse dannes et billede af det undersøgte område ved transmission af røntgenstråler gennem området til et digitalt billeddannende medium. De røntgenstråler, der når det billeddannende medium genererer digitale data, der overføres til en billedprocessor (computer) til endelig billeddannelse. Digitale billeddata kan evalueres på en arbejdsstation/computer og giver med anvendelse af et PACS system (Picture Archival and Communication System) mulighed for digital arkivering og billedforsendelse, så billederne kan være tilgængelige flere steder samtidigt.


 

Billederne til højre viser en sacroiliacaledsoptagelse. Billeddannelsen er baseret på de røntgenstråler, der passerer gennem kroppen til et digitalt medium, som genererer data til efterfølgende billeddannelse.


 
Billeddannelsen baseres på de røntgenstråler, der ikke absorberes i legemet og dermed rammer det billeddannende medium. Absorptionen af røntgenstråler gennem en kropsdel afhænger af de vævstyper, der passeres (vævets tæthed og tykkelse) samt røntgenstrålernes kvalitet. Knogleoverflader, der har en høj absorption fremtræder lyse og luft, der ikke absorberer stråler, tegner sig sort. Fedtvæv, som har lavere tæthed (er mørkere) end andre bløddele, er en væsentlig bestanddel af knoglemarven og bidrager til den tydelige tegning af knoglernes indre struktur.
 
Visitors since May 1st., 2008:  1748891