Dansk  Webmaster  Search   
 
 

Rtg-teknik
Rtg. mhp. sacroiliit
Rtg. til rygforandringer
Teknikken ved alm. røntgenoptagelser

Ved røntgenundersøgelse dannes et billede af det undersøgte område ved transmission af røntgenstråler gennem området til et billeddannende medium, der i dag oftest er digitalt feks. i form af fosforholdige plader. De stråler, der når pladen, genererer exciterede elektroner i pladen, der efterfølgende aflæses, så informationerne digitaliseres og overføres til en billedprocessor (computer). Digitale billeddata kan evalueres på en arbejdsstation og giver med anvendelse af et PACS system (Picture Archival and Communication System) mulighed for digital arkivering og billedforsendelse, så billederne kan være tilgængelige flere steder samtidigt.

 

 

Billederne nedenfor viser eksempel på udstyr til røntgenundersøgelse. Billeddannelsen er baseret på røntgenstrålers passage gennem kroppen til et digitalt medium, feks. fosforholdig plade, der aflæses i digital reader.

 
Billeddannelsen baseres på de stråler, der ikke absorberes i legemet og dermed rammer det billeddannende medium. Absorptionen af røntgenstråler gennem en kropsdel afhænger af de vævstyper, der passeres (vævets tæthed og tykkelse) samt røntgenstrålernes kvalitet. Knogleoverflader, der har en høj absorption fremtræder lyse og luft, der ikke absorberer stråler, tegner sig sort. Fedtvæv, som har lavere tæthed (er mørkere) end andre bløddele, er en væsentlig bestanddel af knoglemarven og bidrager til den tydelige tegning af knoglernes indre trabekler, der har relativ høj tæthed feks. i hælbenet.
 

Sideoptagelse af hælbenet, der viser tydelig tegning af knogletrabeklerne inde i knoglen (hvid pil) pga. mellemliggende kontrastgivende fedt i knoglemarven. Der ses desuden hælsporsdannelse (sorte pile).

 
Visitors since May 1st., 2008:  1267346