Dansk  Webmaster  Search   
 
 

Generelt
Sacroiliit ved rtg.
Sacroiliit ved MR
Rygforandringer ved rtg.
Rygforandringer ved MR
Rygfrakturer
Øvrige led
Diagnostik af sacroiliit med MR-skanning

MR-skanning er langt bedre end almindelig røntgenundersøgelse til påvisning af tidlig sacroiliit, idet metoden kan vise aktiv reumatisk inflammation inden der kommer kroniske strukturelle skader.

MR kan som røntgenundersøgelse og CT-skanning påvise erosioner og ledspalteændring og kan desuden vise kroniske forandringer i form af fedtophobning i knoglemarven. MR er derfor velegnet til at få et mål for såvel sygdomsaktivitet som kroniske forandringer og kan bruges til at overvåge sygdommen med henblik på behandlingsbehov eller vurdere effekten af en given behandling.

 
Typiske Morbus Bechterew forandringer

Typiske MR forandringer ved Mb. Bechterew afhænger af sygdomsstadiet.

Tidligt stadium: Tegn på sygdomsaktivitet i form af ødem og/eller kontrastopladning i ledspalten og omgivende knoglevæv. Er ofte dobbeltsidigt, men kan være ensidigt og variere fra side til side over tid. Der er sædvanligvis allerede ved første undersøgelse ledsagende lette kroniske forandringer i form af erosioner, ledspalteændringer og fedtophobning i knoglemarven.

Mellem stadium: Domineret af kroniske forandringer (erosioner, ledspalteændringer i form af afsmalning eller breddeøgning og fedtophobning i knoglemarven), der i aktive faser er blandet med tegn på aktivitet (ødem og/eller kontrastopladning), som kan variere fra side til side.

Sent stadium: Tiltagende leddestruktion med delvis eller hel sammenvoksning af leddene, der kan fremstår som ”spøgelsesled” (Ankylose med synlige ledkonturer).

 
Tidlig Morbus Bechterew - aktivitet

Semi-coronal STIR sekvens viser tegn på sygdomsaktivitet i form af ødem (øget signalintensitet) i knoglevævet omkring den nedre del af begge led, mest udtalt på venstre side (pile).

 
Semi-coronal T1 fedtundertrykt (FS) billede efter indgift af kontraststof viser opladning i en del af områderne med øget væskemængde på STIR billedet som tegn på vaskulariseret inflammation (pile). Der er langt flere detaljer i billedet end på STIR billedet, således at det bliver tydeligt at inflammationen delvist er beliggende omkring erosioner med stedvis opladning.
 
Axialt T1 FS billede efter indgift af kontraststof viser at forandringerne er begrænset til den forreste bruskbeklædte del af leddet (pile). Der er ikke inflammation svarende til den bagerste del med store ligamenter.
 
Tidlig Morbus Bechterew - kroniske forandringer
Semi-coronal T1 FS sekvens viser tydelige erosioner på begge sider (pile).
 
Semi-coronal T1-vægtet sekvens viser ledsagende fedtophobning i knoglemarven mest udtalt på krosbenssiden (pil), hvilket er typisk for Mb. Bechterew.
 
Manifest Mb. Bechterew - kroniske forandringer

T1-vægtet semi-coronal sekvens viser bræmme af fedtophobning i knoglemarven under ledfladerne (pile) som tegn på følger efter inflammation. Desuden uregelmæssige ledflader og ledspalte.

 
Semi-coronalt T1 FS billede viser langt tydeligere erosion af ledfladerne med moment af breddeøget ledspalte (pile).
 

Semi-coronalt STIR billede viser at der foruden kroniske forandringer er tegn på aktivitet i form af udtalt ødem svarende til venstre sacroiliacaled (pil).

 
Sent stadium - ankylose

Sent stadium med sammenvoksning af leddene, men man kan se hvor ledspalten har været på såvel semi-coronal T1 som STIR sekvens (ghost joints).

 
Visitors since May 1st., 2008:  1513604