Dansk  Webmaster  Search   
 
 

Generelt
Sacroiliit ved rtg.
Sacroiliit ved MR
Rygforandringer ved rtg.
Rygforandringer ved MR
Rygfrakturer
Øvrige led
Diagnostik af sacroiliit ved almindelig røntgenundersøgelse

Almindelige røntgenundersøgelser af sacroiliacaleddene har i mange år været basis for billeddiagnostisk påvisning af Mb. Bechterew og er stadig grundlaget for de internationalt accepterede diagnostiske kriterier for sygdommen. Metoden kan kun vise større (strukturelle) skader i led og knoglevæv. Diagnosen kan derfor være svær at stille og evt. forsinket i mange år hvis metoden ikke i det tidlige stadium erstattes eller suppleres med snitbilleddiagnostik (CT- eller MR-skanning).

 

Forandringer i sacroiliacaleddene graderes sædvanligvis i overensstemmelse med New York kriterierne for Mb. Bechterew i 5 stadier.

  • Grad 0: Normale forhold
  • Grad 1: Suspekte forandringer
  • Grad 2: Minimale forandringer i form af små erosioner og/eller øget knogletæthed omkring leddene uden ændring af ledspaltens bredde
  • Grad 3: Sikre moderate eller avancerede forandringer bestående af erosioner, sklerose, breddeøgning, forsnævring og/eller delvist sammenvoksning (ankylose) af leddene
  • Grad 4: Svære forandringer i form af totalt sammenvokset led

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6231933.

 
Grad 0
Normale forhold.
 
Grad 1
Suspekte forandringer svarende til venstre sacroiliacaled i form af lidt uregelmæssige ledflader.
 
Grad 2
Minimale forandringer i form af små erosioner (sort pil) og let fortættet knogle (sklerose)(hvid pil).
 
Grad 3

Sikre moderate forandringer bestående af erosioner, sklerose og breddeøgning af den midterste del af begge sacroiliacaled.

 
Grad 4
Total sammenvoksning (ankylose) of leddene.
 
Visitors since May 1st., 2008:  1491484