Dansk  Webmaster  Search   
 
 

CT-teknik
CT mhp. sacroiliit
CT ved rygforandringer
CT mhp. kirurgi
CT vejledt behandlig
CT til diagnostik af rygforandringer

Den væsentligste indikation for CT af ryggen er be- eller afkræftelse af mistanke om brud (fraktur) ved axSpA, hvilket kan være vanskeligt ved almindelig røntgenundersøgelse.

 

Billederne viser brud, der ikke med sikkerhed kan ses ved røntgenundersøgelse (øverst venstre billede), men ses ved 2D rekonstruktioner af CT data (øverst højre billede) og bedre ved 3D overflade samt gennemsigtig rekonstruktion (pile). Fraktur gennem en stiv ryg er altid ustabil og skal behandles. Det er ofte nødvendigt at operere og lave efterfølgende røntgenundersøgelse for at se om bruddet er korrekt stabiliseret (nederst højre billede).

Visitors since May 1st., 2008:  1748893